Wijzigingen doorgeven

Elke wijziging in uw leef- of financiële situatie kan van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. Daar staat u misschien helemaal niet bij stil. Lees deze informatie daarom goed door.

Voorkom terugbetaling

Het is belangrijk dat u wijzigingen binnen 5 werkdagen aan ons doorgeeft met één of meerdere van onze
digitale wijzigingsformulieren. Zo voorkomt u dat u te veel uitkering ontvangt en geld aan ons moet terugbetalen. Wij bekijken snel of uw uitkering verandert en voeren aanpassingen direct door.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Wijzigingen in uw persooonlijke- of gezinssituatie:

 • U gaat trouwen, samenwonen of scheiden
 • U verwacht een kind

Wijzigingen in uw woon- of leefsituatie:

 • U of uw partner verblijft (tijdelijk) niet meer op het bij ons bekende adres
 • Uw kind, ouder of iemand anders is bij u komen wonen of heeft juist de woning verlaten
 • Iemand anders gaat (een deel van) uw woonlasten betalen
 • Een bij u inwonend kind of andere persoon van 21 jaar of ouder is gaan studeren of is juist gestopt met een studie

Wijzigingen in uw financiële situatie:
U of uw partner:

 • heeft een nieuw bankrekeningnummer
 • ontvangt meer of minder salaris
 • ontvangt een vergoeding voor vrijwilligerswerk
 • heeft (vrijwilligers) werk gevonden of bent gestopt met (vrijwilligers) werken
 • gaat studeren of bent gestopt met uw studie
 • verricht klusjes, oppaswerk etc. waar u een vergoeding voor krijgt
 • ontvangt een andere uitkering of juist niet meer of de hoogte is gewijzigd (bijvoorbeeld:Studiefinanciering, WTOS, WW, WIA, Wajong, ZW etc.)
 • heeft een schenking, erfenis, uitbetaling van een verzekering/pensioenafkoop of een loterijprijs ontvangen
 • heeft een inwonend kind van 21 jaar of ouder met een inkomen (studiefinanciering, bijbaantje, vakantiebaantje, stagevergoeding etc.)
 • bezit, koopt of verkoopt een eigen huis, caravan, auto, boot, sieraden, goud etc.
 • heeft contant geld op uw eigen rekening of van uw minderjarige kinderen gestort
 • ontvangt contant geld of stortingen op uw rekening van derden (familie, kennissen en/of vrienden)

Overige wijzigingen:

 • Wijzigingen in het recht op kinderbijslag
 • Wijzigingen in kinder- en/of partneralimentatie
 • Wijzigingen in heffingskortingen of teruggaven van de Belastingdienst
 • Boedelverdeling bij echtscheiding
 • Uw verblijfsrecht is ingetrokken of u heeft uw verblijfsvergunning niet tijdig verlengd
 • Vakantie en/of verblijf in het buitenland

Het is onmogelijk om alle situaties te beschrijven. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Geef uw wijziging door

LET OP! : Avres ontvangt geen informatie van de gemeente waar u woont over eventuele medebewoners en/of inwonende kinderen. Deze wijzigingen zijn wel belangrijk voor de hoogte van uw uitkering! Twijfelt u of u een bepaalde wijziging aan Avres moet doorgeven? Heeft u vragen? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Twijfel?

Twijfelt u over een bepaalde wijziging? Heeft u vragen? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen. Onze medewerkers staan u graag te woord.'Bel ons op 0183-650 200 of stuur een mail naar info@avres.nl

Uitzondering: starten met een dag- of avondopleiding

Wilt u met een dag- of avondopleiding beginnen? Dat is ook een wijziging in uw persoonlijke situatie. Wij vragen u om hiervoor toestemming te vragen aan uw werkcoach.U hoeft dus geen wijzigingsformulier in te vullen.