Wat betekent de Participatiewet voor werkgevers

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. De wet is erop gericht om zo veel mogelijk mensen, met of zonder beperking, aan werk te helpen.

Banenafspraak

Om juist mensen met een arbeidsbeperking een kans te bieden op de arbeidsmarkt is de banenafspraak gemaakt. Deze afspraak komt voort uit het sociaal akkoord en geldt voor bedrijven met 25 werknemers of meer.

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 jaar 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Dit heet de ‘banenafspraak’. Als werkgevers hier niet voldoende aan meewerken en het aantal niet wordt gehaald, wordt er mogelijk een Quotumwet geïntroduceerd. Werkgevers worden dan verplicht om mensen met een beperking aan het werk helpen.

Wat betekent dit voor u?

Wat betekent dit nu eigenlijk voor uw bedrijf? Heeft u al medewerkers in dienst die onder de doelgroep van het quotum vallen? En hoe kunt u werknemers met een arbeidsbeperking op een goede manier inzetten in uw bedrijf?
Avres denkt over al deze vragen graag met u mee. Samen met u zoeken wij naar mogelijkheden die kansen bieden voor uw organisatie èn voor de mensen met een arbeidsbeperking.

Door de mogelijkheden in uw bedrijf te onderzoeken en werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt draagt u bij aan het vergroten van de arbeidsparticipatie in Nederland en het voorkomen van de Quotumwet. Detacheringen tellen mee voor de banenafspraak. U hoeft de medewerkers niet per se in de dienst te nemen.

Meer weten?

Maak vrijblijvend een afspraak via 0183 – 650 200  of via ons contactformulier

Lees meer over de Participatiewet.