Verblijf in buitenland: de spelregels

Ik mag maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland met behoud van uitkering. De weken mogen in één keer of verspreid opgenomen worden.

Ik vraag hiervoor digitaal toestemming aan bij Avres. Dat kan via het digitale formulier op deze website.
Melding verblijf in het buitenland

Als ik langer dan 4 weken of zonder toestemming van Avres in het buitenland verblijf, wordt mijn uitkering geblokkeerd of beëindigd.

Belangrijk!
Geef bijzondere omstandigheden (u wordt bijvoorbeeld ziek tijdens uw vakantie) zo snel mogelijk aan ons door.