Vakantie / verblijf in het buitenland

U mag vier weken per jaar met behoud van uw uitkering naar het buitenland. U kunt deze weken in één keer of verspreid opnemen.

Toestemming voor verblijf in het buitenland

U vraagt toestemming aan Avres door een formulier in te vullen en digitaal naar ons te versturen. Voor het invullen van het formulier heeft u een DigiD nodig.

Heeft u geen DigiD of bent u uw wachtwoord kwijt? Ga dan naar www.digid.nl.

Toestemming vragen

Langer dan vier weken in het buitenland?

Blijft u langer dan vier weken in het buitenland? Dan blokkeert of beëindigt Avres uw uitkering en legt u een maatregel of een boete op.
Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor u niet kunt terugkeren uit het buitenland? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent geworden? Ook dan blokkeert Avres uw uitkering. Geef bijzondere omstandigheden altijd zo snel mogelijk aan ons door.

Terugkomst verblijf in het buitenland

Bij terugkomst dient u zich de eerstvolgende dag te melden via onderstaande link. Voor het invullen van dit formulier heeft u ook een DigiD nodig.

Terugmelding verblijf in het buitenland