Uitkering aanvragen

Heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig? Lees hoe en waar u een uitkering kunt aanvragen.

Bijstand nodig?

Het kan iedereen overkomen: een periode waarin u geen werk vindt en daardoor geen of onvoldoende inkomen heeft om rond te komen. Dan komt u wellicht in aanmerking voor een uitkering. Het vinden van betaald werk blijft vanzelfsprekend voorop staan, door u zelf en met begeleiding van Avres. Samen maken we er werk van!

Uitkeringen door Avres

De periode dat u geen of onvoldoende inkomen ontvangt, kunt u overbruggen met een uitkering. Bij Avres kunt u de volgende uitkeringen aanvragen:

  • Een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet
  • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
  • Een uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
  • Een uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Heeft u een uitkering van het UWV en wilt u een aanvulling aanvragen? Kijkt u dan eerst of u de toeslagenwet (TW) ontvangt. U kunt dit zien op uw specificatie, of er ook TW bij staat. Is dit niet het geval, dan moet u dit éérst aanvragen. U vraagt de TW aan via uwv.nl. U ontvangt namelijk niet automatisch een TW als u een UWV uitkering ontvangt.

Aanvullende uitkeringen door Avres

Er is geen apart formulier voor een aanvullende uitkering. U vraagt, ook als u gedeeltelijk een eigen inkomen heeft, een (volledige) uitkering aan. Uw inkomsten geeft u door en deze zullen worden aangevuld tot bijstandsniveau.

Wat is de Participatiewet?

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking, werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Lees meer over uw recht op een voorschot in artikel 52 van de  Participatiewet.

Hoe en waar een uitkering aanvragen?

Ik ben jonger dan 27 jaar

Ik ben ouder dan 27 jaar

Ik ben zelfstandig ondernemer

Ik ben geboren voor 1 januari 1965, ben na mijn 50ste werkloos geraakt en heb de maximale duur WW-uitkering doorlopen

Ik ben ouder dan 55 jaar, heb 10 jaar gewerkt waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige en wil stoppen als zelfstandig ondernemer


Voorschot op uitkering

U krijgt een voorschot tijdens de aanvraagperiode: vier weken na uw aanvraag.
Zolang geen besluit is genomen op uw aanvraag, ontvangt u telkens per vier weken een voorschot.
Wij kunnen een voorschot verstrekken als u alle gevraagde gegevens op tijd bij ons heeft doorgegeven. Het recht op een voorschot vervalt als het bij de aanvraag duidelijk is dat u geen recht op een uitkering heeft. Wordt aan u een uitkering toegekend, dan verrekenen we het voorschot met uw uitkering. Wordt aan u geen uitkering toegekend, dan moet u het voorschot terugbetalen

Lees meer over uw recht op een voorschot in artikel 52 van de  Participatiewet