Sport, cultuur en onderwijs

Bij Avres kunt u een bijdrage aanvragen voor cultuur, een sportclub van uw kinderen of extra schoolkosten. Bijvoorbeeld voor regenkleding of de ouderbijdrage.

Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak geen geld over voor bijvoorbeeld het theater of een sportclub voor uw kinderen. Bij Avres kunt u een bijdrage aanvragen voor sport, cultuur en extra kosten voor school. Deze regeling heet het Regionaal Declaratiefonds (RDF).

Voor wie is het extra geld?

Kinderen

Via Stichting Leergeld kunt u een bijdrage aanvragen voor cultuur, een sportclub van uw kinderen of extra schoolkosten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stichting Leergeld.

Volwassenen

De toeslag voor sport, cultuur en onderwijs is € 116,- per jaar voor volwassenen.

U kunt de vergoeding ondermeer gebruiken voor: Bibliotheek lidmaatschap, contributie voor een sportclub, cursusgeld, krant abonnement, museumjaarkaart, sportkleding en –materiaal, theater, zwemabonnement en zwemlessen

Avres kan controleren of u de bijdrage terecht heeft ontvangen. Daarom moet u de bonnetjes en facturen van de gemaakte kosten minstens 1 jaar bewaren. U voorkomt hiermee dat u de bijdrage moet terugbetalen.

Om de bijdrage te krijgen, moet u aan een paar voorwaarden voldoen:

  • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Het betreft dan uw maandelijkse inkomen, zonder vakantiegeld;
  • U heeft geen wlz-indicatie met verblijf (wet langdurige zorg);
  • U bent geen student of scholier;
  • Uw vermogen  is niet hoger dan toegestaan voor de bijstand.

Vermogen bestaat uit de totale waarde van uw bezittingen in Nederland en buitenland, zoals spaargeld, auto, boot, caravan, waardepapieren en overige bezittingen. Gebruiksgoederen en de overwaarde van uw eigen woning behoren niet tot het vermogen. Dit is de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek.

Aanvragen

U kunt de bijdrage aanvragen met een digitaal aanvraagformulier. Na het versturen van het formulier krijgt u een bevestiging per e-mail. Dit kan enkele minuten duren.

Voor de digitale aanvraag heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD of bent u uw wachtwoord kwijt? Ga dan naar www.digid.nl

Studiegeld (individuele studietoeslag)

De studietoeslag is voor mensen die door een beperking moeite hebben om een bijbaan te vinden naast hun studie. Wilt u de studietoeslag aanvragen, heeft u hulp nodig of een vraag? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.