Mijn vermogen

Mijn vermogen is het totaal van de waarde van mijn bezittingen minus de waarde van mijn schulden. Ik verstrek Avres alle informatie die nodig is om mijn vermogen te berekenen.

Als blijkt dat uw vermogen groter is dan het wettelijk vrij te laten vermogen, ontvangt u geen uitkering. U moet dan van uw vermogen leven tot het moment dat dit gelijk is aan het vrij te laten vermogen.

Ik spaar geld terwijl ik een uitkering ontvang

Dat mag! Dit bedrag telt niet mee bij de vaststelling van het vrij te laten vermogen.

Ik heb nieuwe schulden gemaakt terwijl ik een uitkering ontvang

Nieuwe schulden hebben geen gevolgen voor de berekening van uw vermogen.

Let wel: u mag een eventueel overschot op uw vermogen (omdat u bijvoorbeeld een erfenis ontvangt) niet gebruiken om de nieuwe schuld mee af te betalen.

Belangrijk!
Wijzigt er iets in uw vermogen of financiƫle situatie? Dit kan van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering.
Stel Avres altijd zo snel mogelijk op de hoogte!