Goed voorbereid naar gesprek

U bent uitgenodigd voor een gesprek om over uw schulden te praten. Goed dat u erkent dat u er zelf niet meer uitkomt en hulp zoekt. Dat is een positieve stap naar een oplossing voor uw schuldenprobleem.  

Het is belangrijk dat u de volgende informatie meeneemt, neem de tijd om het gesprek goed voor te bereiden. Daar heeft u later profijt van. We kunnen dan snel schakelen en direct de juiste maatregelen treffen.  

Algemeen

 • Kopie geldige identiteitskaart/paspoort/verblijfsdocument
 • Bank/giroafschriften van de afgelopen 3 maanden
 • Meest recente correspondentie van schuldeisers

Inkomstengegevens

 • Loonstroken/uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden
 • Beschikking heffingskortingen van de Belastingdienst
 • Beschikking zorgtoeslag van de Belastingdienst
 • Beschikking huurtoeslag van de Belastingdienst
 • Beschikking kindgebondenbudget van de Belastingdienst
 • Beschikking voorlopige teruggave inkomstenbelasting
 • Beschikking kinderbijslag
 • Gegevens overige inkomsten

Gegevens vaste lasten

 • Meest recente huurspecificatie
 • Polisblad zorgverzekering
 • Termijnnota energiebedrijf
 • Termijnnota van Oasen (waterbedrijf)
 • Termijnnota's/polisbladen vaste lasten (ziggo, internet, telefoon, verzekeringen, abonnementen etc.)
 • Aanslagbiljet gemeentelijke heffingen
 • Aanslagbiljet waterschap

Koopwoning (indien van toepassing)

 • Opgave openstaande hypotheek
 • Specificatie maandelijkse hypotheekbetaling (rente/aflossing)
 • Beschikking voorlopige teruggave m.b.t. de woning van de Belastingdienst
 • Polis levensverzekering

Auto (indien van toepassing)

 • Kentekenbewijs auto
 • Waardebepaling auto
 • Polis autoverzekering
 • Beschikking motorrijtuigenbelasting
 • Verklaring van medisch specialist of werkgever betreffende de noodzakelijkheid van de auto
 • Leasecontract