Extra regelingen

Minimaregelingen en bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen? Avres heeft diverse regelingen om u financieel te ondersteunen: minimaregelingen en bijzondere bijstand.

Ga naar:pagina Extra regelingen (samengevat)

Collectieve zorgverzekering

Als u een laag inkomen heeft, kunt u meedoen met de collectieve zorgverzekering van VGZ. De premie is extra laag en u bent goed verzekerd.

Ga naar pagina collectieve zorgverzekeringen:

Rondkomen met kinderen

U wilt ervoor zorgen dat uw kinderen krijgen wat ze nodig hebben. Welke extra’s zijn er voor u?

Ga naar pagina Rondkomen met kinderen:

Sport, cultuur en onderwijs

Bij Avres kunt u een bijdrage aanvragen voor sport, cultuur en extra schoolkosten. Bijvoorbeeld voor het lidmaatschap van de bibliotheek, een ouderbijdrage, schoolreisjes en zwemles.

Ga naar pagina sport, cultuur en onderwijs:

Inkomenstoeslag

Heeft u langer dan 3 jaar een laag inkomen? En heeft u geen zicht op een hoger inkomen? Dan kunt u misschien een toeslag krijgen die u eens per jaar ontvangt.

Ga naar pagina inkomenstoeslag:

Formulieren

Hier vindt u de formulieren van Avres

Ga naar pagina formulieren:

Chronische ziekte of beperking

Het hebben van een chronische ziekte of handicap brengt extra kosten met zich mee. Bij Avres kunt u een financiële bijdrage aanvragen.

Ga naar:chronische ziekte of beperking

Bijzondere bijstand

Avres kan ook helpen met bijzondere bijstand voor uitgaven die nodig zijn maar u niet van uw normale inkomen kunt betalen.

Ga naar:

Hulp nodig?

Veel mensen vinden het moeilijk om een uitkering of regelingen aan te vragen. De Formulierenbrigade van Avres helpt bij het invullen van de nodige formulieren.

Ga naar pagina Hulp nodig: