Chronische ziekte of beperking

Het hebben van een chronische ziekte of handicap brengt extra kosten met zich mee. Bij Avres kunt u een financiële bijdrage aanvragen die u naar eigen inzicht kunt besteden.

Voor wie is het extra geld?

Om de bijdrage te ontvangen, zijn er een aantal voorwaarden:

 • U bent chronisch ziek en/of heeft een beperking;
 • U bent inwoner van een Avres-gemeente;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijft rechtmatig in Nederland;
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring;
 • Uw inkomen  is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Het betreft dan uw maandelijkse inkomen, zonder vakantiegeld;
 • Om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor extra kosten bij chronische ziekte of beperking moet uw vermogen* * lager zijn dan €21.330,00 als alleenstaande (ouder) of €42.660,00 als u gehuwd/samenwonend bent.
 • Heeft u een kind met een chronische ziekte of beperking, u kunt deze extra bijdrage voor hen aanvragen.

*Vermogen bestaat uit de totale waarde van uw bezittingen in Nederland en buitenland, zoals spaargeld, auto, boot, caravan, waardepapieren en overige bezittingen. Gebruiksgoederen en de overwaarde van uw eigen woning behoren niet tot het vermogen. Dit is de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek.

De volgende bewijsstukken kunt u gebruiken om aan te tonen dat chronisch ziek bent.

 • Het bewijs dat u voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent;
 • Een bewijs van een verstrekte voorziening in het kader van de WMO;
 • Een indicatie WLZ (Wet Langdurige Zorg)
 • Dat u langdurige thuiszorg nodig heeft als gevolg van een handicap of chronische ziekte;
 • Een toegekende parkeerkaart gehandicapte;
 • Recepten van medicijnen die u moet gebruiken voor uw chronische ziekte of beperking;
 • Een toegekende (privé) parkeerplaats gehandicapte.

Aanvragen

U kunt de bijdrage aanvragen met een digitaal aanvraagformulier. Na het versturen van het formulier krijgt u een bevestiging per e-mail. Dit kan enkele minuten duren.Voor de digitale  aanvraag heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD of bent u uw wachtwoord kwijt? Ga dan naar www.digid.nl.

U kunt het extra geld ook schriftelijk aanvragen.

Vindt u het lastig om (digitale) formulieren in te vullen? Schakel dan de Formulierenbrigade in.

Hoeveel geld ontvangt u?

De toeslag voor mensen met een chronische ziekte en mensen met een beperking is € 350,- per jaar.

Vragen?

Heeft u hulp nodig of vragen? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.