Betaling uitkering en vakantiegeld

Wilt u weten op welke datum Avres uw uitkering betaalt? Of wanneer u uw vakantiegeld ontvangt? 
U kunt het terugvinden in dit betaaloverzicht:

Maand Betaaldatum
Januari 04-02-2019
Februari 04-03-2019
Maart 03-04-2019
April 03-05-2019
Mei 03-06-2019
Vakantiegeld 2018/2019 07-06-2019
Juni 03-07-2019
Juli 02-08-2019
Augustus 03-09-2019
September 03-10-2019
Oktober 04-11-2019
November 03-12-2019
December 30-12-2019
Extra regelingen Betaaldatum    
Individuele Inkomsten Toeslag (IIT 2019) 04-02-2019
Regeling meerkosten chronisch zieken en mensen met een beperking   03-05-2019
Regionaal Declaratiefonds (RDF) 03-09-2019